کنسرت هادی برزگر در کرج

کرج_کنسرت تقدیم میکند

کنسرت #هادیبرزگر کرج | ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۰ سالن #سیروسصابر
.
@hadibarzegaroriginal
.
خرید بلیط :
www.iranconcert.com
.
برگزارکننده:

موسسهموسیقیآوایسروسهی و #کرجکنسرت

@avayesarvesahi
.
اطلاع رسانی لحظه به لحظه کنسرتهای کرج👇
@karajconcert
.
.

آوای_سروسهی