نیروی کار جهت اصلاح، وکس و اپیلاسیون به صورت درصدی و یا اجاره صندلی

سالن زیبایی در گوهردشت، رستاخیز
۰۹۱۲۰۱۵۷۲۷۹
@۳۱۳beautysalon
به نیروی کار جهت
اصلاح؛ وکس و اپیلاسیون
به صورت درصدی و یا اجاره صندلی نیازمندیم
سالن واقع در بلوار رستاخیز با مجوز درجه یک وتابلو (سالن مشتری در اختیار پرسنل خواهد گذاشت)