جذب در شرکت رضوان شکلات (باراکا)

جذب در شرکت رضوان شکلات (باراکا)

نیروی خط تولید
آقا/خانم
سیکل و بالاتر
ساعت کاری از ۶:٣٠ صبح الی ١٨:٣٠
دو شیفت چرخشی

حقوق مطابق قانون کار (پرداخت به موقع و بدون تاخیر)

مزایا:
بیمه تامین اجتماعی
بیمه تکمیلی
سرویس ایاب ذهاب
ناهار/شام
پاداش
وام سازمانی (بدون سود)
هدیه تولد
هدیه‌های مناسبت‌ها
انتخاب کارگر نمونه
سهمیه ارزاق
بسته های حمایتی
بلیط‌های تخفیف
تخفیف خریدهای لوازم خانگی
و سایر مزایای سازمانی
قابلیت رشد و پیشرفت

مصاحبه همه روزه از ساعت ۸:۳۰ الی ۱۷ به آدرس: کرج، کمالشهر، شهرک رضوانیه، میدان دوم، رضوان شکلات (باراکا)