استخدام نیروی اداری حصارک و کمالشهر

شرکت تولید دستگیره درب سهند
۰۹۱۲۵۶۳۳۱۵۱
۰۹۳۵۶۹۳۲۰۷۸
استخدام نیروی خانم جهت انجام امور اداری و بایگانی و کنترل و شمارش انبار آشنایی با نرم افزار آفیس (Excel,word)
حداقل تحصیلات دیپلم
حقوق وزارت کار و بیمه تامین اجتماعی
محدوده کمالشهر و حصارک